Samarbejdspartnere


Medicinsk udstyr og IVD-udstyr, som kræver strøm, enten fra batterier eller fra en netledning, er omfattet af reglerne om producentansvar for elektronikprodukter. Reglerne forefindes i WEEE-direktivet (Waste from Electric or Electronic Equipments) og elektronikaffaldsbekendtgørelsen.

Reglerne betyder, at den, der bringer udstyret på markedet, er ansvarlig for at betale for, at udstyret bliver skrottet miljømæssigt forsvarligt, når det tages ud af brug.

Den enkelte virksomhed kan vælge selv af stå for indsamling og skrotning, eller man kan tilslutte sig et kollektivt system og overlade ansvaret hertil.

DiaLab har valgt at anbefale sine medlemmer at tilslutte sig Elretur, som er et kollektivt elektronikskrotnings selskab. Elretur har en særlig sektion for medicinsk udstyr. I sektionens bestyrelsen sidder repræsentanter for DiaLab, hvilket gør at der tages særlige hensyn til DiaLabs medlemmers behov i udformningen af procedurerne for sektionen for medicinsk udstyr.

I Danmark er der etableret en særlig organisation til at varetage myndighedernes forpligtelser omkring registrering af virksomheder og kontrol med overholdelse af reglerne: DPA-System. DPA-System står for den overordnede administration af reglerne om producentansvar i Danmark.

DiaLab har et samarbejde med DSKB.

DiaLab er i løbende kontakt med søsterorganisationer i de øvrige nordiske lande MeLaNor og Swedish Labtech.

DiaLab samarbejder med Messecenter Herning omkring messen DiaLabXpo