Udvalg


DiaLab har fire udvalg, som varetager foreningens politik og interesser inden for en række forskellige områder.

Udvalgene består af DiaLabs medlemmer og mødes mellem to til otte gange om året.