Om DiaLab - Bestyrelsen

DiaLab Bestyrelse

Henrik Christensen, Kem-En-Tec Nordic A/S (FORMAND)
Jesper Hardt, Ramcon A/S (NÆSTFORMAND)
Bente Nordbjerg, Dandiag A/S (KASSERER)
Morten Dyrner, Holm & Halby A/S
Sine Holm, bioMérieux Danmark ApS
Birgit Eskildsen, Siemens Healthcare A/S

Bodil Worm, Ascensia Diabetes Care (SUPPLEANT)
Søren Busch, VWR - Bie & Bertsen A/S (SUPPLEANT)

Vedtægter
Code of conduct

Foreningens formål er at:

 • varetage medlemmernes faglige og branchemæssige interesser over for myndigheder og organisationer, såvel indenlandske som udenlandske.

 • virke for sunde og formålstjenstlige forretningsprincipper inden for branchen.

 • Vores historie

  DiaLab blev etableret som brancheforening den 23. august 1979, efter at have fungeret som "Erfa" gruppe under MEDIF nogle år.
  1. januar 1985 fik foreningen sekretariat i Det Danske Handelskammer (nu: Dansk Erhverv). DiaLab har i dag 57 medlemmer.

  Følgende har gennem årene fungeret som formænd:
  1979 - 1983 Finn Prang Andersen, Silvaco A/S
  1983 - 1987 Kaj Kingo, Kingo Diagnostika ApS
  1987 - 1990 Geert Rhode, Amersham Denmark ApS
  1990 - 2004 Nils Erik Frandsen, Medinova Scientific A/S
  2004 - 2008 Steen Grove-Rasmussen, Radiometer Danmark A/S
  2008 - 2014 Finn Ulbæk Andersen, Triolab AS
  2014 - Henrik Christensen, Kem-En-Tec Nordic A/S


  DiaLab is the Danish Trade Association for companies engaged in the trade and/or production of products used by laboratories.

  The laboratory sector includes hospital laboratories, research laboratories - both public and private - practitioners and laboratories in a number of other sectors including Pharma, food, environmental sector and Biotech.

  The association is a member of Dansk Erhverv (Confederation of Danish Enterprise) and works to strengthen the member companies competences within ethics, environment and CSR and raise industry standards in general.

   


  DiaLab

  Børsen, 1217 København K
  Tlf.: 3374 6000 | fax 3374 6080
  CVR nr. 53637752

  Sekretariatsleder

  Henrik Sedenmark
  e-mail: hls@danskerhverv.dk
  Tlf. 3374 6597

  Sekretær

  Käthe Dahl-Jensen
  e-mail: kdj@danskerhverv.dk   
  Tlf. 3374 6031

  Sidst opdateret: 09-10-2017 00:59:39

  design 'n code by michael stilborg | the danish chamber of commerce © 2014