Samarbejdspartnere

Elektronikaffald

Medicinsk udstyr og IVD udstyr, som kræver strøm, enten fra batterier eller fra en netledning, er omfattet af reglerne om producentansvar for elektronikprodukter. Reglerne forefindes i WEEE direktivet (Waste from Electric or Electronic Equipments) og elektronikaffaldsbekendtgørelsen.

Reglerne betyder, at den der bringer udstyret på markedet, er ansvarlig for at betale for at udstyret bliver skrottet miljømæssigt forsvarligt, når det tages ud af brug.

Den enkelte virksomhed kan vælge selv af stå for indsamling og skrotning, eller man kan tilslutte sig et kollektivt system, og overlade ansvaret hertil.

DiaLab har valgt at anbefale sine medlemmer at tilslutte sig ELRETUR, som er et kollektivt elektronikskrotnings selskab. ELRETUR har en særlig sektion for medicinsk udstyr. I sektionens bestyrelsen sidder repræsentanter for DiaLab, hvilket gør at der tages særlige hensyn til DiaLabs medlemmers behov i udformningen af procedurerne for sektionen for medicinsk udstyr.
Læs mere om ELRETUR her
I Danmark er der etableret en særlig organisation til at varetage myndighedernes forpligtelser omkring registrering af virksomheder og kontrol med overholdelse af reglerne - DPA system.
DPA-System står for den overordnede administration reglerne om producentansvar i Danmark.

Læs mere om DPA system samt lovgivningen for elektronikskrot her

DiaLab har et samarbejde med LIFs udstillingsudvalg.

DiaLab har et samarbejde med DSKB.

DiaLab er i løbende kontakt med søsterorganisationer i de øvrige nordiske lande: Lab Norge og Swedish Labtech


DiaLab

Børsen, 1217 København K
Tlf.: 3374 6000 | fax 3374 6080
CVR nr. 53637752

Sekretariatsleder

Henrik Sedenmark
e-mail: hls@danskerhverv.dk
Tlf. 3374 6597

Sekretær

Käthe Dahl-Jensen
e-mail: kdj@danskerhverv.dk   
Tlf. 3374 6031

Sidst opdateret: 09-10-2017 00:59:39

design 'n code by michael stilborg | the danish chamber of commerce © 2014