Covid-19 - Coronavirus


På denne side er relevant information om Covid-19 / Corona virus

 

Opdateret 18. maj 2020

 

Læs de seneste nyheder fra DiaLab her

 

 

 

Deltag i medlemsundersøgelse - svar inden 25. maj 2020

 

 

 

 

 

-


Dansk Erhverv med i taskforce for fremskaffelse af værnemidler

 

Dansk Erhverv har indledt samarbejde med Lægemiddelstyrelsen, Medicoindustrien og DI om at fremskaffe værnemidler (handsker, kitler, mundvisir, isolationsdragter, mundbind og håndsprit) samt øvrige mangelvarer, herunder testkits.

 

Målet er at afsøge hvilke virksomheder, der vil kunne omlægge produktion eller skaffe produkter fra udlandet. Vi følger sagen tæt og samler en liste over Dansk Erhvervs medlemmer, der vil kunne bidrage til arbejdet. Samtidig arbejder Dansk Erhverv for, at også private leverandører på sundheds- og velfærdsområdet skal have adgang til værnemidler.

 

Hvis din virksomhed kan være behjælpelig med at fremskaffe værnemidler, kan Morten Engsbye (moe@danskerhverv.dk) kontaktes.

 

 

 

 

 


EU-Kommissionen stiller europæiske standarder inden for medicinsk udstyr til rådighed for at imødekomme mangel på værnemidler

 

I forbindelse med COVID-19-krisen samarbejder Kommissionen med erhvervslivet og medlemsstaterne for at maksimere tilgængeligheden af værnemidler såsom masker, handsker og anden type medicinsk udstyr. Bestræbelser inkluderer bl.a. at øge produktion fra eksisterende producenter, lette import og aktivere alternative måder at fremstille udstyr på.

 

Efter anmodning fra Kommissionen har Det Europæiske Standardiseringsudvalg (CEN) og Det Europæiske Udvalg for Elektroteknisk Standardisering (CENELEC) i samarbejde med alle deres medlemmer aftalt øjeblikkeligt at stille en række europæiske standarder til rådighed for visse typer medicinsk udstyr og personligt beskyttelsesudstyr.
LÆS MERE

 

 

 

DiaLab har samlet en liste over virksomheder der kan levere testudstyr, værnemidler med videre. Se listen her:

 

Leverandører af personlige værnemider (fx handsker, visirer, mundbind, beskyttelsesdragter og håndsprit):

 

 • Buch & Holm
 • In vitro as
 • BioNordika Denmark A/S
 • VWR International A/S
 • Holm & Halby A/S
 • Simoco Diagnostics ApS
 • Fisher Scientific
 • HaemoMedtec ApS

 


Leverandører af Covid-19 test og analyseinstrumenter (fx antistofmåling, PCR, Point of Care, testfaciliteter, prøvetagningsudstyr, reagenser):

 

 • Mikrolab Aarhus A/S
 • SSI Diagnostica
 • Roche Diagnostics A/S
 • RAMCON A/S
 • In vitro as
 • Radiometer Medical
 • Becton Dickinson Denmark AS
 • Abbott Laboratories A/S
 • Ortho Clinical Diagnostics
 • Vitrex Medical
 • BioNordika Denmark A/S
 • Diasystem Scandinavia
 • Merck A/S
 • Kem-En-Tec Nordic A/S
 • VWR International A/S
 • MD Scientific ApS
 • bioMerieux
 • Siemens Healthcare A/S
 • Triolab AS
 • Simoco Diagnostics ApS
 • AH diagnostics
 • ILS Danmark
 • Fisher Scientific
 • PerkinElmer
 • Thermo Fisher Diagnostics
 • Hettich Labinstrument ApS
 • HaemoMedtec ApS
 • Dandiag A/S

 

 

 

Kontakt DiaLabs sekretatriatschef for nærmere information og detaljer om specifikt indhold af hvad virksomhederne kan levere, samt kontaktoplysninger til virksomhederne: hls@dialab.dk

 

 

 

Sundhedsministeren får flere beføjelser til at modvirke forsyningsproblemer

 

Nye regler er trådt i kraft, der blandt andet indebærer, at virksomheder, regioner og kommuner kan pålægges at indberette oplysninger om lagerbeholdninger af medicin og medicinsk udstyr til Lægemiddelstyrelsen, og at medicin og udstyr kan omfordeles til de dele af sundhedsvæsenet, hvor behovet er størst.

 

 

 

COVID-19: Nu stiller staten garanti på nye lån til små og mellemstore virksomheder

 

Garantiordningen for små og mellemstore virksomheder er nu åben.

 

COVID19 og produktion af værnemidler: Lægemiddelstyrelsen og danske virksomheder i samarbejde

 

Medicoindustrien, Dansk Industri, Dansk Erhverv og Lægemiddelstyrelsen har etableret et nyt samarbejde om at omlægge produktionen til fremstilling af handsker, kitler, mundvisir, isolationsdragter, mundbind og håndsprit.

 

Læs mere her

 

 

 

Danmark hjælper Danmark

 

Danmark oplever et stigende pres på sundhedsvæsenet i takt med, at udbruddet af COVID-19 udvikler sig. Der har i noget tid været lokal mangel på værnemidler som fx åndedrætsværn, visirer og håndsprit i sundhedsvæsenet, og sundhedssektoren risikerer at løbe tør for værnemidler og andet vigtigt udstyr som COVID19-tests i kampen mod coronavirus.

 

Samtidig har rigtig mange meldt sig for at hjælpe med idéer, udstyr og koncepter. Det er ægte samfundssind!

 

Du kan registrere dig og dit udstyr her: Læs mere her

 

 

 

 

 

 

 

Sundhedsministeriet ændre strategi. Ønsker at teste langt flere. Der er imidlertid mangel på testkits mv. Læs mere her

 

Lægemiddelstyrelsen har den 22. marts 2020 oplyst, at der er risiko for forsyningssvigt af værnemidler.

 

Sundhedssektoren risikerer at løbe tør for værnemidler som håndsprit, ansigtsmasker og visirer, der er vigtige i kampen mod coronavirus. Alle opfordres til at spare så meget som muligt uden at gå på kompromis med sikkerheden.

 

 

 

  

 

 

 

Staten er forpligtet til at aftage ordrer
 
Økonomistyrelsen har slået fast, at den aktuelle situation med Coronavirus ikke er force majeure fra statens side. Statens institutioner er således fortsat forpligtet til at modtage og gennemføre aftale ordre. Det samme gælder formentlig for regioner og kommuner.

Situationen kan imidlertid godt være force majeure for den private virksomhed side, hvor en virksomhed efter omstændighederne kan blive fritaget for ansvar for manglende korrekt opfyldelse af en kontrakt, hvis dette uomtvisteligt og alene skyldes Coronasituationen.

Læs mere i nyhed af 18. marts 2020 fra Økonomistyrelsen her

Bemærk at situationen hele tiden udvikler sig, så det der gælder i dag, kan være forandret i morgen!

Meld gerne til DiaLabs sekretariat, hvis I oplever vanskeligheder ift. at gennemføre kontrakter med offentlige institutioner. 

 

 

 

 

Begrænsninger i mulighed for eksport af værnemidler

For at sikre det vitale behov for beskyttelsesudstyr til sundhedspersonale i EU pga. COVID-19, har EU vedtaget en midlertidig ordning vedrørende eksport af visse personlige værnemidler. Ordningen trådte i kraft den 15. marts 2020 og gælder i alt 6 uger. Forordningen kan du læse her

Følgende personlige værnemidler er omfattet:
 • Beskyttelsesbriller og -skærme
 • Ansigtsskærme
 • Værnemidler til beskyttelse af næse og mund
 • Beskyttelsesbeklædning
 • Handsker
Det er muligt at få tilladelse til eksport under visse forudsætninger. Læs mere og søg om tilladelse til eksport af personlige værnemidler som følge af COVID-19 krisen her  

 

 

 

Der er lavet en række hjælpe-pakker for erhvervsdrivende og selvstændige. Dem kan du læse om her.:

 

Aftale om COVID-19 initiativer

 

Likviditetskaution og genforsikring til danske eksportører

 

 

 

Meld gerne ind her, hvis du har udstyr der kan anvendes ifm. den aktuelle situation, så sender vi videre til relevante myndigheder