Kontakt

DiaLab, Dansk Diagnostika- og Laboratorieforening
c/o Dansk Erhverv
Slotsholmsgade 1, Børsen
1217 København K
Tlf. 3374 6000
Cvr. 53637752

Sekretariatschef, cand.jur.
Henrik Lundgaard Sedenmark
Tlf. 3374 6597
Mobil 4091 6949
hls@dialab.dk

Chefkonsulent
Sarah Lønstrup Lindegaard
Tlf. 3374 6542
Mobil 2334 2384
sall@danskerhverv.dk 

Regnskabsansvarlig
Vicki Holmberg Nielsen
Tlf. 3374 6068
vhn@danskerhverv.dk