Om Dialab


DiaLab er brancheforeningen for virksomheder, der beskæftiger sig med forhandling og/eller produktion af produkter til laboratorier. Laboratoriesektoren omfatter hospitalslaboratorier, forskningslaboratorier - både offentlige og private - praktiserende læger samt laboratorier i en række andre sektorer, herunder pharma.

DiaLab arbejder for at skabe bedre betingelser for medlemsvirksomhederne og varetage branchens faglige og politiske interesser. Vi arbejder desuden for at sikre fælles etiske retningslinjer for branchen og styrke medlemmernes kompetencer inden for miljø og CSR.

Vi kan også hjælpe din virksomhed i den daglige drift gennem DiaLabs medlemskab af Dansk Erhverv. Du kan få rådgivning inden for blandt anden ansættelse, udbud, personale, kontrakter, efteruddannelse og arbejdsmiljø. 

Derudover kan vi tilbyde en række attraktive rabatordninger inden for blandt andet Udbudsvagten, pension og forsikring, betalingskort, inkasso, telefoni og energi. 

DiaLab har et internationalt samarbejde og har tæt kontakt til vores søsterorganisationer i blandt andet Sverige og Norge. Vi er medlem af MedTech Europe.

Kontakt sekretariatet, hvis du ønsker at blive en del af foreningen.