Sådan bliver du medlem


Hvem kan blive medlem?

Som medlem kan optages virksomheder, der producerer, markedsfører og/eller forhandler laboratorieprodukter til anvendelse i Danmark.

Hvad koster medlemskabet?

Ved indmeldelse betales fuldt kontingent for det pågældende år.

Kontingentet for DiaLab er for 2023 9.800 kr. til 17.500 kr. eks. moms. afhængig af antallet af fuldtidsansatte i virksomheden.

Antal FTE

Årligt kontingent

0-5,9

9.800

6-10,9

11.300

11-20,9

12.900

21-40,9

14.400

41-75,9

16.000

76 -

17.500

Dertil kræver medlemskabet også et samtidigt medlemskab af Dansk Erhverv. Prisen for dette medlemskab afhænger af forskellige forhold, herunder hvilken type medlemskab du ønsker at tegne, samt størrelsen på virksomheden, målt i antal medarbejdere og lønsum.

Eksempelvis betaler et typisk DiaLab medlem ca. 12.000 om året til Dansk Erhverv. Det er ved et basismedlemskab, og med en virksomhed med ca. 12 fuldtidsansatte og en lønsum på ca. 7,3 mio. kr.

Samlet pris er dermed (eksempel):

DiaLab (årskontingent)             12.900 kr. eks moms

Dansk Erhverv (årskontingent) 12.000 kr. eks moms

I alt                                        24.900 kr. eks moms om året

 

Har du en mindre virksomhed med mellem nul og en fuldtidsansat, og en lønsum på maksimalt en mio. kroner, vil din samlede pris være ca. 15.000 kr. om året.

 

Ved henvendelse til Dansk Erhverv, kan det præcise beløb for netop dit medlemskab blive udregnet.

Du kan læse mere om Dansk Erhverv og hvad du får ud af dit medlemskab her: LÆS MERE OM DANSK ERHVERV

 

Hvordan bliver man medlem?

Ønske om medlemskab rettes til bestyrelsen via foreningens sekretariat. Anmodningen om medlemskab udsendes efterfælgende til medlemmerne. Har ingen medlemmer inden for 14 dage efter udsendelsen af denne meddelelse ytret indvendinger om optagelse, betragtes det foreslåede medlem som fuldgyldigt medlem af foreningen. Ytres der fra et eller flere medlemmers side indvending mod optagelse af det foreslåede medlem, optages dette kun i foreningen, hvis mindst to tredjedele af de på næstfølgende ordinære eller ekstraordinære generalforsamling fremmødte medlemmer stemmer for optagelse.

Kontakt sekretariatschef Henrik Lundgaard Sedenmark for mere information om DiaLab.

Udfyld nedenstående formular, hvis du ønsker at ansøge om medlemskab af DiaLab.

 

Indmeldelsesblanket

Virksomhedens officielle navn, som det fremgår af CVR
Vejnavn og nr
Virksomhedens officielle e-mailadresse
Virksomhedens hjemmeside
Udfyldes, hvis kontaktpersonen er end anden end direktøren
Udfyldes, hvis det er en anden end direktøren der er kontaktpersonSkriv navn og e-mail adresse på de personer fra virksomheden, der skal modtage nyhedsbrevet fra DiaLab