Sekretariat

Sekretariatet bistår foreningens medlemmer, bestyrelse og udvalg i det daglige arbejde, herunder i form af planlægning, afvikling og opfølgning på bestyrelses- og udvalgsmøder, samt planlægning og afvikling af branchemøder, generalforsamling og andre møder. Desuden varetager sekretariatet foreningens regnskabsfunktion.

Sekretariatets ansatte

Sekretariatschef, cand.jur.
Henrik Lundgaard Sedenmark
Tlf. 3374 6597
Mobil 4091 6949
hls@dialab.dk

Chefkonsulent
Sarah Lønstrup Lindegaard
Tlf. 3374 6542
Mobil 2334 2384
sall@danskerhverv.dk 

Regnskabsansvarlig
Vicki Holmberg Nielsen
Tlf. 3374 6068
vhn@danskerhverv.dk