Bestyrelse

Bestyrelsen er valgt på foreningens årlige generalforsamling, og består af repræsentanter fra DiaLabs medlemsvirksomheder. Det tilstræbes, at bestyrelsens sammensætning repræsenterer såvel de diagnostiske virksomheder, som laboratorievirksomhederne.

Bestyrelsen afholder bestyrelsesmøder cirka seks til otte gange om året, og deltager desuden i udvalgsarbejdet, branchemøder mv.

 

Medlemmerne af bestyrelsen

Formand
Henrik Christensen

Kem-En-Tec Nordic A/S

Valgt i 2022

Næstformand
Anders Ruskov
AH Diagnostics A/S

Valgt i 2021

Kasserer
Bente Nordbjerg Nielsen

Dandiag A/S

Valgt i 2022

Bestyrelsesmedlem
Morten Dyrner
Holm & Halby A/S

Valgt i 2021

Bestyrelsesmedlem
Sine Holm
bioMerieux ApS

Valgt i 2022

Bestyrelsesmedlem
Gitte Bang Thylander
Abbott Laboratories A/S

Valgt i 2021

Suppleant
Kim Bidsted
In Vitro A/S

Valgt i 2022

Suppleant
Kirsten Gram
VWR International A/S

Valgt i 2022