Bestyrelse

Bestyrelsen er valgt på foreningens årlige generalforsamling, og består af repræsentanter fra DiaLabs medlemsvirksomheder. Det tilstræbes, at bestyrelsens sammensætning repræsenterer såvel de diagnostiske virksomheder, som laboratorievirksomhederne.

Bestyrelsen afholder bestyrelsesmøder cirka seks til otte gange om året, og deltager desuden i udvalgsarbejdet, branchemøder mv.

 

Medlemmerne af bestyrelsen

Formand
Anders Ruskov
AH Diagnostics A/S

Valgt i 2024

Næstformand
Sine Holm
bioMerieux ApS

Valgt i 2024

Kasserer
Charlotte Rugaard Nielsen
Dandiag A/S

Valgt i 2024

Bestyrelsesmedlem
Kim Bidsted
IVUS Medical ApS

Valgt i 2023

Bestyrelsesmedlem
Neel Noel
Triolab A/S

Valgt i 2023

Bestyrelsesmedlem
Henrik Tind Nielsen
Kem-En-Tec Nordic A/S

Valgt i 2024

Suppleant
Henrik Fjeldgaard
Frisenette ApS

Valgt i 2024

Suppleant
Mai Clifford
Ramcon A/S

Valgt i 2024