Bestyrelse

Bestyrelsen er valgt på foreningens årlige generalforsamling, og består af repræsentanter fra DiaLabs medlemsvirksomheder. Det tilstræbes, at bestyrelsens sammensætning repræsenterer såvel de diagnostiske virksomheder, som laboratorievirksomhederne.

Bestyrelsen afholder bestyrelsesmøder cirka seks til otte gange om året, og deltager desuden i udvalgsarbejdet, branchemøder mv.

 

Medlemmerne af bestyrelsen

Formand
Henrik Christensen

Kem-En-Tec Nordic A/S

Valgt i 2022

Næstformand
Anders Ruskov
AH Diagnostics A/S

Valgt i 2023

Kasserer
Bente Nordbjerg Nielsen

Dandiag A/S

Valgt i 2022

Bestyrelsesmedlem
Sine Holm
bioMerieux ApS

Valgt i 2022

Bestyrelsesmedlem
Kim Bidsted
In Vitro A/S

Valgt i 2023

Bestyrelsesmedlem
Neel Noel
Triolab A/S

Valgt i 2023

Suppleant
Henrik Fjeldgaard
Frisenette ApS

Valgt i 2023