Politik- og Lovgivningsudvalget

Udvalget er i løbede dialog med offentlige myndigheder om bl.a. dansk og EU-lovgivning

Udvalgsformanden repræsenterer DiaLab i Sundhedsstyrelsens Udvalg for Medicinsk udstyr, der løbende drøfter udfordringer og tendenser inden for medicinsk udstyr. Læs referater fra møderne her.

Udvalget arrangerer desuden medlemsmøder med fokus på relevant lovgivning, som eksempelvis WEEE-direktivet, arbejdsmiljø og CSR.

Udvalget arbejder løbende på at udbrede kendskabet til de etiske retningslinjer i DiaLabs Code of Conduct.

Du kan kontakte udvalget via sekretariatet 

 

Formålet med udvalget er:

  • At alle medlemmer kender og lever op til lovgivningen på relevante områder
  • Udbygge viden om CSR, herunder Code of Conduct
  • At styrke medlemmernes muligheder for at skabe sunde arbejdsmiljøer gennem fokus på det fysiske såvel som det psykiske arbejdsmiljø.
  • At øve indflydelse på implementering og fortolkning af vigtige nye forordninger relateret til branchen
  • Etablere kontakt til det politiske system og embedsværket indenfor det sundhedspolitiske område

Medlemmer

Sine Holm
bioMerieux ApS

Henrik Christensen
Kem-En-Tec Nordic A/S

Irene Hellfritzsch
Siemens Healthcare A/S